Aquacora Gri Su Arıtma Sistemleri

MBR İLE GRİ SU ARITIM SİSTEMLERİ

Atık su; siyah su ve gri su olarak ikiye ayrılır. Gri su, düşük besin seviyelerinde olduğu için arıtma maliyeti düşüktür.
Gri su, el yıkama lavabolarından, duşlardan ve banyolardan elde edilir ve bu atık sular yerinde geri dönüşüm yaptırılıp, klozet sifonlarında, bahçe
sulamalarında ve araba yıkamasında kullanılabilir. Greyline Gri Su arıtım tesislerinin teknolojisi AQUACORA PTFE MBR Sistemine
dayanmaktadır. Bu sistemler genellikle kullanıma hazır sistemler olup, ihtiyaca özel olarak da dizayn edilebilmektedir.

UF İLE GRİ SU ARITIM SİSTEMLERİ

Universal olarak gri suyun kabul edilmiş bir tanımı yoktur. Düşük kirlilik seviyesi ve kolaylıkla biyolojik açıdan
parçalanabilir olması sebebiyle, el yıkama lavaboları, banyo ve duşlardan gelen sular, gri su olarak kabul edilmektedir.
UF (Ultrafiltrasyon) sistemleri, kum, karbon sistemleri ile birlikte veya havalandırmalı ve biyolojik medya ile doldurulmuş dengeleme tankları ile birlikte bu tarz sular
arıtılabilmektedir. Son aşamada, arıtılan su UV sisteminden ve/veya klor dozlanarak kullanılabilir.
Arıtılan gri su, araç yıkamada, bahçe sulamada ve tuvalet yıkama suyu olarak kullanılabilir.