Aquacora MBR Sistemleri

MEMBRAN BİYOREAKTÖRLER

Aktif çamur prosesini batık tip membran filtrasyonu ile birleştiren biyolojik arıtma tesisleridir. Bu sistemde son çökertme tanklarının yerini membran üniteleri alır. Katı maddelerin tamamen giderilmesi, önemli ölçüde bakteri giderimi, yüksek oranda ve yüksek verimlilikte organik madde giderimi sağlaması ve küçük bir alan kaplaması MBR sistemlerinin avantajlarıdır.

MBR işlemi, ilgili projenin besi maddesi (nutrient) giderim hedeflerine bağlı olarak birçok farklı konfigürasyon ile yapılandırılabilir. Arıtım sonrasında talep edilen limit nitrat ve toplam nitrojen değerlerine göre; Havalandırma prosesi önce ve sonrasında, Anoksik proses azot giderimi için kullanılabilir. ESLİ, daha az enerji gerektirdiğinden ve tıkanma potansiyeli daha düşük olduğundan; batık tip sistem konfigürasyonlarını tercih etmektedir. Batık tip uygulamalarda, su membrandan vakum pompası ile emme kuvveti uygulanarak çekilirken, çamur membran yüzeyinde tutulur.

MBR membran modülleri, Polivinilidin Florür (PVDF) malzemeden yapılmıştır ve kılcal gözenekli – fiber boşluklu yapıdan oluşur. Havalandırma enjektörleri, modülü uzunlamasına tamamen temizlenebilmesi ve enerji tüketiminin azaltılabilmesi için modülün ortasına yerleştirilmiştir. Tekli toplama yapısı dizaynı enerji tüketimini azaltır, flux’ı artırır, sistemin arıza kaynaklı durma süresini ve kapladığı alanı minimize eder. MBR arıtma tesisleri geniş kapasite aralığında uygulanabilir. ESLİ, 1000 m3/ gün kapasiteye kadar sistemler dizayn edebilmektedir.

UYGULAMA ALANLARI

İnsani Kaynaklı (Kentsel) Atık Su,
Eğitim kurumları ve sağlık hizmeti uygulamaları,
Otel, işçi ve mülteci kampları, parklar ve askeri üsler,
İnşaat kompleksleri (iş yerleri, alışveriş merkezleri, küçük mağazalar),
Endüstriyel atıksu, yiyecek ve içecek endüstrileri vs.

AQUACORA MBR SİSTEMLERİ:
Turnkey MBR sistemi

Standart, önceden tasarımı yapılmış paket sistemler
Verimli kompak dizayn sayesinde tesis için düşük alan ihtiyacı
Sağlam, yüksek kaliteli sistem ve parçaları
Kolay kapsite arttırımı
Deşarj standartalrını sağlayan ya da çok daha altında kalan sistem ürün suyu değerleri

MBR SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

Son çökeltim tankı ve üçüncül filtrasyon adımları uygulamalrına ihtiyaç kalmaz, bu sayede tesis için gerekli alan ihtiyacı azalır.
Son çökeltim tanklarından farklı olarak katı madde arıtımının kalitesi sistemdeki askıda katı madde konsantrasyonu ve kalitesinden bağımsızdır.
Sistemde iyi çamur çökme özelliği beklenmediğinden uzaktan kontrol için ugundur.
Yüksek çamur bekletme yaşları ile dizayn yapıldığından oluşan çamur miktarı daha düşüktür.
UF kalitesinde ürün elde edildiğinden yeniden kullanım uygulamaları için uygundur, daha yüksek kalitede su elde etmek için Ters Ozmos besleme suyu olarak kullanılabilir.