EDI AQUACORA CDI-LOW VE CDI-HIGH SİSTEMLERİ

AQUACORA EDI SİSTEMLERİ

Standart CDI-Low sistemleri 0.39 m3-saat kapasiteden başlayarak 40.88 m3-saat kapasiteye kadar üretilmektedir. Tekli veya en fazla 8 adet paralel bağlı IONPURE® CDI-LX modüllerinden oluşmaktadır. Şasesi üstünde güç kaynakları, kontrolörleri, borulaması, numune alma vanaları, kimyasal temizlik bağlantıları ile suyun debisini ve kalitesi ölçen enstrümentasyonları bulunmaktadır. İstenilmesi durumunda sıcak su (mak 85 0C) ile sanitize edilebilen sistemler de imal edilebilmektedir. Standart CDI – High sistemleri ise 22.7 m3-saat ile 136.3 m3-saat kapasite aralığında üretilmektedir. İçeriğinde tekli ve çoklu Ionpure® VNX modülleri bulunmakla birlikte, şase üzerinde güç kaynakları, kontrolörleri, borulaması, numune alma vanaları, kimyasal temizlik bağlantıları ile suyun debisini ve kalitesi ölçen enstrümentasyonları da bulunmaktadır. Sürekli elektrodeiyonizasyon güvenlidir ve ters ozmoz ürün suyunu bir üst kaliteye çıkarmak için kullanılan ve kimyasal gerektirmeyen tek yoldur.

CDI – Low and High sistemleri, Deiyonizasyon tanklarına veya rejenerasyon kimyasallarına ihtiyaç duymadan, 18 megohm-cm ürün suyu kalitesinde sürekli ve yüksek kalitede su üreten tescilli ve güvenilir bir proses kullanan sistemlerdir.

EDI SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

EDI üniteleri, mekanik olarak tipik yenilenebilir iyon değiştirici sistemlere göre daha basittir.
EDI üniteleri, iyon giderme rejenasyonu için beklemeye gerek duymaksızın 7/24 sürekli çalışabilir.
EDI sistemlerinde ürün suyu kalitesi zamanla değişmezken, oysa yenilenebilir iyon gidermede ürün suyu kalitesi reçine doygunluk evresine geçmeye başladıkça azalır.
EDI sistemlerinin en belirgin faydası, rejenerasyon prosesinin ortadan kaldırılması ve tehlike oluşturabilicek rejenerasyon kimyasalların – asit ve kostiklerin kullanılmamasıdır.
EDI sistemlerinde rejenerasyon işgücü ve kimyasal maliyeti yoktur, onun yerine az miktarda elektrik harcaması yapar. EDI konsantresi (veya geri çevirdiği ) akıntısı 5 ila 20 kat arası yüksek konsantrasyonda sadece beslemeye suyu kirleticileri barındırdığı için genellikle arıtmaya ihtiyaç duymadan bu kirleticileri dışarı atar, veya başka proseslerde kullanılır.
Tehlikeli kimyasalların ortadan kalkmasıyla , işyeri sağlığı ve güvenliği arttırabilmektedir. Bugünlerde artan düzenleyici etkilerle çalışma alanları, depolama, kullanım, nötralizasyon ve tehlikeli kimyasalların ortadan kaldırılması yasa gereğince belirlenen şartlara uyması için dökümantasyon ve gözetleme gibi ek maliyetlere sebebiyet verir.
Suyun içindeki kirliliğin çoğu çözünmüş tuzlar olduğu için deiyonizasyon işlemi genellikle saf suya yakın yüksek temizlikte su üretir, bu işlem hızlıdır ve çökelme sonucunda tortu oluşumunu engeller.