DAF Sistemi

DAF sistemi, atık su içerisindeki yağ, gres ve diğer kirleticilerin çözünmüş hava ile yüzdürülmesi prensibine göre çalışmaktadır. Basınç altında su içerisinde çözünmüş olan hava, serbest ortamda ani basınç kaybı yaşayarak mikro hava kabarcıkları oluşturmaktadır. Oluşan bu hava kabarcıkları yüzeye doğru hareket ederken atık su içerisinde bulunan kirleticileri de yukarı doğru taşımaktadır. Yüzeyde bulunan bir sıyırıcı vasıtası ile kirleticiler sistemden uzaklaştırılmaktadır.